Sprawdź co nowego w transporcie!

Wielokrotnie Państwa informowaliśmy w cyklu publikacji związanych z problematyką nowych uregulowań stanowiących koincydencję wespół z częstymi kontrolami związanymi z wprowadzeniem Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego z dniem 30 listopada 2017 r. na mocy ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. 2016 poz. 1935) oraz zmianą taryfikatora kar związaną z nowelizacją ustawy o transporcie drogowym uchwaloną przez sejm 6 czerwca 2018, a która to rozpoczęła swoje obowiązywanie od 3 września 2018 r. Powyższe zmiany stanowią niezwykle istotny element dla wszystkich przedsiębiorstw transportowych i odnoszą niebagatelne znaczenie zarówno dla zarządzających transportem, jak i samych kierowców. Z naszego doświadczenia wynika, że wprowadzone zmiany bardzo szybko zaczęły wiązać się z systematycznymi kontrolami, które mogą doprowadzić nawet do utraty dobrej reputacji przez przedsiębiorstwa transportowe i tym samym uniemożliwić swoje dalsze funkcjonowanie.

Czytaj więcej na transportowym portalu prawnym Jazdaprawna.pl pod adresem:

https://jazdaprawna.pl/zmiany-w-przepisach-dotyczacych-transportu/

0 comments

Inne artykuływróć do głównej

KPV w obronie polskich przedsiębiorców

KPV w obronie polskich przedsiębiorców

20 lutego 2019 r. w Sejmie RP odbyło się posiedzenie podkomisji, którego przedmiotem obrad były Zagrożenia rynku kruszyw i materiałów budowlanych w Małopolsce i innych regionach kraju w następstwie braku możliwości pozyskiwania nowych złóż kopalin, a także konsekwencje interpretacji uchwał samorządów wojewódzkich przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Czytaj więcej na transportowym portalu prawnym Jazdaprawna.pl pod

Co nowego w prawie transportowym?
Czy wpis w tachografie kraju rozpoczęcia i zakończenia czasu pracy jest obowiązkowy?

Czy wpis w tachografie kraju rozpoczęcia i zakończenia czasu pracy jest obowiązkowy?

Rozporządzenie Rady i Parlamentu Europejskiego (UE) nr 165/2014 reguluje kwestie związane z obsługą tachografów cyfrowych i analogowych. Art. 34 ust. 7 powyższego rozporządzenia porusza kwestię związaną z wprowadzaniem w tachografie cyfrowym symboli państw, w których rozpoczyna się i kończy dzienny okres pracy. Fragment tego przepisu „Kierowca wprowadza” jasno wskazuje na jego dyspozytywny charakter, który nakłada

Prawo pracy – te informacje warto znać

Prawo pracy – te informacje warto znać

Z dniem 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. Zgodnie z nim ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2250 zł. Stawka godzinowa będzie wynosić 14,70 zł. Czytaj więcej na transportowym portalu prawnym Jazdaprawna.pl pod adresem:

Dowiedz się co nowego w prawie transportowym!
Czytaj więcej...

Kontakt

ROBIMY TO W CO WIERZYMY...
WIERZYMY W TO CO ROBIMY...
I GDY JEST NAS WIELU...
MOZEMY ZMIENIC OTOCZENIE...
BO LICZY SIE WIARA..
ZE LACZY NAS...

NAJLEPSZA DROGA!

Sieci społecznościowe

Najbardziej popularne kategorie

© 2011 Copyright by "Najlepsza Droga". Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie zdjęć, treści bez zgody autora zabronione.