Zmiany we francuskim ustawodawstwie dot. delegowania

W związku z pojawiającymi się na portalach internetowych nierzetelnymi oraz niepełnymi informacjami dotyczącymi zmian we francuskim ustawodawstwie, które rzekomo zwalniają z obowiązku ustanawiania przedstawiciela we Francji, informujemy w niniejszej publikacji o faktycznym charakterze zmian.

W dniu 6 września 2018 roku została ogłoszona francuska ustawa nr 2018-771 z dnia 5 września 2018 roku w sprawie swobody wyboru zawodowej przyszłości.

W rozdziale III dotyczącym delegowania pracowników i zwalczania nielegalnej pracy w art. 89 ustawy nr 2018-771 z dnia 5 września 2018 roku w sprawie swobody wyboru zawodowej przyszłości uzupełnia się francuski kodeks pracy o art. L. 1262-6, który stanowi, że pracodawcy delegujący jednego lub więcej pracowników na warunkach przewidzianych w zasadach ustanowionych we francuskim kodeksie pracy bez uszczerbku dla postanowień określonych w art. L. 1262-3 tego kodeksu, tj. (zakazu możliwości korzystania przez pracodawcę z przepisów mających zastosowanie do delegowania pracowników, gdy w państwie, w którym ma siedzibę pracodawca – prowadzi on działalność wyłącznie w zakresie zarządzania wewnętrznego lub administracyjnego lub gdy jego działalność prowadzona jest na terytorium kraju w zwykły, stabilny i ciągły sposób. Nie może on wtedy w szczególności korzystać z tych przepisów jeżeli jego działalność wiąże się z badaniami i poszukiwaniem klientów lub rekrutacją pracowników na tym terytorium. W takich sytuacjach pracodawca podlega przepisom kodeksu pracy krajowej siedziby firmy) dla świadczeń i operacji krótkoterminowych lub w kontekście zdarzeń jednorazowych, a których oddelegowani pracownicy wykonują jedną z czynności wymienionych w rozporządzeniu ministra właściwego ds. pracy, są zwolnieni z obowiązków przewidzianych w art. L. 1262-2-1, tj.:

Czytaj więcej na transportowym portalu prawnym Jazdaprawna.pl pod adresem:

https://jazdaprawna.pl/uwaga-pozorne-zmiany-w-delegowaniu-pracownikow-do-francji/

0 comments

Inne artykuływróć do głównej

KPV w obronie polskich przedsiębiorców

KPV w obronie polskich przedsiębiorców

20 lutego 2019 r. w Sejmie RP odbyło się posiedzenie podkomisji, którego przedmiotem obrad były Zagrożenia rynku kruszyw i materiałów budowlanych w Małopolsce i innych regionach kraju w następstwie braku możliwości pozyskiwania nowych złóż kopalin, a także konsekwencje interpretacji uchwał samorządów wojewódzkich przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Czytaj więcej na transportowym portalu prawnym Jazdaprawna.pl pod

Co nowego w prawie transportowym?
Czy wpis w tachografie kraju rozpoczęcia i zakończenia czasu pracy jest obowiązkowy?

Czy wpis w tachografie kraju rozpoczęcia i zakończenia czasu pracy jest obowiązkowy?

Rozporządzenie Rady i Parlamentu Europejskiego (UE) nr 165/2014 reguluje kwestie związane z obsługą tachografów cyfrowych i analogowych. Art. 34 ust. 7 powyższego rozporządzenia porusza kwestię związaną z wprowadzaniem w tachografie cyfrowym symboli państw, w których rozpoczyna się i kończy dzienny okres pracy. Fragment tego przepisu „Kierowca wprowadza” jasno wskazuje na jego dyspozytywny charakter, który nakłada

Prawo pracy – te informacje warto znać

Prawo pracy – te informacje warto znać

Z dniem 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. Zgodnie z nim ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2250 zł. Stawka godzinowa będzie wynosić 14,70 zł. Czytaj więcej na transportowym portalu prawnym Jazdaprawna.pl pod adresem:

Dowiedz się co nowego w prawie transportowym!
Czytaj więcej...

Kontakt

ROBIMY TO W CO WIERZYMY...
WIERZYMY W TO CO ROBIMY...
I GDY JEST NAS WIELU...
MOZEMY ZMIENIC OTOCZENIE...
BO LICZY SIE WIARA..
ZE LACZY NAS...

NAJLEPSZA DROGA!

Sieci społecznościowe

Najbardziej popularne kategorie

© 2011 Copyright by "Najlepsza Droga". Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie zdjęć, treści bez zgody autora zabronione.