Warning: Use of undefined constant url - assumed 'url' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /usr/home/viggen/domains/najlepszadroga.pl/public_html/wp-content/themes/gadgetine-theme/functions.php on line 17 11 maja 2011 r. – drugie posiedzenie Sejmowej Komisji nowelizującej ustawy o transporcie drogowym oraz o czasie pracy kierowców - Najlepsza Droga

11 maja 2011 r. – drugie posiedzenie Sejmowej Komisji nowelizującej ustawy o transporcie drogowym oraz o czasie pracy kierowców

W pracach Komisji biorą udział prawnicy Kancelarii Prawnej Viggen sp.j. reprezentujący Stowarzyszenie U.R.K.S i T.D. „Najlepsza Droga”. W pracach Komisji udział biorą przedstawiciele stowarzyszeń transportowych oraz przedstawiciele kierowców. Prace dotyczą zmian w ustawie o transporcie drogowym oraz zmian w ustawie o czasie pracy kierowców. Ciekawostką jest jednak okoliczność, że wspomniany pakiet nowelizacji obejmuje niejako dodatkowe zmiany, które nie są narzucone przepisami rozporządzenia 1071/2009 WE. Wynika z tego, że ogólnie zmian uregulowań prawnych w 2011 roku będzie znacznie więcej niż pierwotnie sądzono i niż wynika z uregulowań rozporządzeń 1071/2009 WE, 1072/2009 WE, 1073/2009 WE. Jakich obszarów dotyczą projekty nowelizacji ?…

Otóż jest generalnie kilkadziesiąt takich obszarów ale aż ponad 24 z nich pochodzi z projektu nowelizacji ustawy o transporcie drogowym którego autorem jest środowisko transportowców – a mianowicie:

 1. rozszerzono zakres osób odpowiedzialnych finansowo za nieprawidłowości w firmie transportowej,

 2. określono zakres odpowiedzialności osób zarządzających transportem wskazując aż 24 akty prawne za które zarządzający transportem będzie ponosił odpowiedzialność finansową (niezależnie od zagrożenia utraty Certyfikatu Kompetencji Zawodowych na mocy rozporządzenia 1071/2009 WE),

 3. określono nowe zasady monitorowania licencji,

 4. określono nowe zasady dotyczące okresu przechowywania dokumentacji w firmie transportowej,

 5. ustalono zasady udzielania odznaki ?wzorowy kierowca?,

 6. określono nowe zasady realizacji kontroli transportowej w wybranych aspektach,

 7. określono nowe zasady dotyczące wstępu na teren przedsiębiorstwa w celu realizacji kontroli,

 8. określono 7 kategorii podmiotów na które będą nakładane kary za przekroczenia norm prawnych ? część w nich to całkowicie nowe podmioty objęte sankcją po raz pierwszy w historii transportu.

 9. Określono nowe zasady przesłuchania świadka podczas kontroli,

 10. określono zakres funkcjonowania Centrum Monitoringu Transportu analizującego między innymi wykaz cen i taryf stosowanych w przewozach drogowych oraz minimalnych kosztów ich wykonywania,

 11. określono nowe zasady odpowiedzialności finansowej kierowcy za uchybienie stosownym przepisom prawa,

 12. określono nowe zasady odpowiedzialności osoby zarządzającej transportem na podstawie CKZ,

 13. określono nowe zasady odpowiedzialności właściciela lub prezesa firmy transportowej,

 14. określono nowe wysokości graniczne kar finansowych za przekroczenia stwierdzone podczas kontroli w firmie transportowej (na podstawie kontroli wewnętrznych),

 15. określono (w mojej ocenie omyłkowo) nowe zasady odpowiedzialności finansowej dla części przewoźników realizujących przewozy osób na liniach regularnych w gminach powyżej 50 tys ludności,

 16. określono nowe zasady zwalniające z odpowiedzialności przewoźników za przekroczenia stosownych norm prawnych,

 17. określono odpowiedzialność także innych osób w przedsiębiorstwie (np.: kadrowej) za poważne naruszenie przepisów,

 18. określono nowe zasady dotyczące sankcji za realizację kabotażu,

 19. określono nowe zasady przekazywania informacji o nieprawidłowościach pomiędzy PIP, Policją oraz ITD.

 20. określono nowe zasady oraz stawki kar finansowych nakładanych na przewoźników oraz kierowców,

 21. określono nowe zasady dotyczące godzin nocnych,

 22. określono nowe zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców,

 23. określono nowe zasady zastosowania zadaniowego czasu pracy kierowców,

 24. określono nowe zasady zastosowania „indywidualnego rozkładu czasu pracy”.

Niezależnie od powyższych zmian ustawodawca Polski jest zobowiązany do wprowadzenia:

a) uregulowań wynikających wprost z rozporządzeń 1071/2009 WE, 1072/2009 WE, 1073/2009 WE, których przepisy wchodzą w życie 4 grudnia 2011 roku,

b) uregulowań wynikających obowiązku doregulowania na poziomie prawa krajowego pewnych obszarów wskazanych rozporządzeniu 1071/2009 WE.

Łącznie da to znacznie kilkadziesiąt nowych obszarów uregulowań (wynikających z kilkuset przepisów), które zostaną wprowadzone jeszcze w roku 2011.

Dokładne omówienie nadchodzących zmian które zaczną obowiązywać już w 2011 roku odbędzie się na konferencjach w Jerzmanowicach (pod Krakowem) oraz w Toruniu gdzie zostaną dokładnie omówione między innymi propozycje nowych zasad kar finansowych oraz administracyjnych nakładanych na firmy transportowe, załadowców i rozładowców, spedytorów, oraz organizatorów publicznego transportu zbiorowego a także…kierowców.

Zaproszenie na konferencje przyjął Przewodniczący Komisji Infrastruktury – Pan Poseł Stanisław Żmijan, który nadzoruje jej prace. Będzie to wyśmienita okazja do wyrażenia własnych opinii oraz propozycji zmian uregulowań.

0 comments

Inne artykuływróć do głównej

Przewodniczący Komisji Infrastruktury opuścił salę posiedzeń w geście protestu

Przewodniczący Komisji Infrastruktury opuścił salę posiedzeń w geście protestu

Wczoraj (25) maja 2011 roku odbyło się kolejne posiedzenie Podkomisji Infrastruktury w sprawie nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz kilku innych ustaw. Posiedzenie przebiegało sprawnie aż do momentu gdy Przewodniczący Komisji Infrastruktury Janusz Piechociński opuścił salę obrad w dowód protestu przeciwko projektom nowelizacji składanym przez jedno ze stowarzyszeń oraz związek

Kolejny pakiet projektów nowelizacji ustawy o transporcie drogowym przygotowany przez stowarzyszenie „Najlepsza Droga”

Kolejny pakiet projektów nowelizacji ustawy o transporcie drogowym przygotowany przez stowarzyszenie „Najlepsza Droga”

Pod poniższym linkiem można zapoznać się z projektami nowelizacji do ustawy o czasie pracy kierowców zaproponowanymi przez Stowarzyszenie U.R.K.S i T.D. „Najlepsza Droga”. Projekty zostały opracowane przez Kancelarię Prawną Viggen sp.j. na zlecenie stowarzyszenia. Projekty zostały zgłoszone do prac Komisji Sejmowej. Teraz każdy może sam ocenić projekty i napisać własny komentarz. Zachęcamy do dyskusji…. Pod

Projekt nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców przygotowany przez Stowarzyszenie „Najlepsza Droga”

Projekt nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców przygotowany przez Stowarzyszenie „Najlepsza Droga”

Uwagi do pkt 2 projektu ustawy o czasie pracy kierowców: Uzasadnienie druk 4061: W uzasadnieniu do nowelizacji art. 8 ustawy o czasie pracy kierowców podkreślono, że zabronione jest planowanie czasu pracy, aby w danej dobie pracownik miałby wykonywać pracę powyżej 8 godzin w systemie podstawowym lub powyżej 10 (12) godzin w systemie równoważnym. Jako ?rozwiązanie?

Zaproszenie do prac podkomisji transportu dla przedstawicieli Stowarzyszenia „Najlepsza Droga”

Zaproszenie do prac podkomisji transportu dla przedstawicieli Stowarzyszenia „Najlepsza Droga”

Decyzją Przewodniczącego Podkomisji Nadzwyczajnej do Rozpatrzenia Poselskiego Projektu Ustawy o Zmianie Ustawy o Transporcie Drogowym Oraz o Zmianie Innych Ustaw (druk nr 4061), do prac komisji zaproszeni zostali prawnicy Kancelarii Prawnej Viggen sp.j., którzy reprezentują Stowarzyszenie Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „Najlepsza Droga”, które zostało zaproszone do uczestnictwa w pracach nad przedmiotowym projektem

11 maja 2011 r.- drugie posiedzenie Sejmowej Komisji nowelizującej UOTD oraz UOCZPK

11 maja 2011 r.- drugie posiedzenie Sejmowej Komisji nowelizującej UOTD oraz UOCZPK

W pracach Komisji biorą udział prawnicy Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.  reprezentujący Stowarzyszenie U.R.K.S i T.D. „Najlepsza Droga”. W pracach Komisji udział biorą przedstawiciele stowarzyszeń transportowych oraz przedstawiciele kierowców. Prace dotyczą zmian w ustawie o transporcie drogowym oraz zmian w ustawie o czasie pracy kierowców. Ciekawostką jest jednak okoliczność, że wspomniany pakiet nowelizacji obejmuje niejako dodatkowe

Czytaj więcej...

Kontakt

ROBIMY TO W CO WIERZYMY...
WIERZYMY W TO CO ROBIMY...
I GDY JEST NAS WIELU...
MOZEMY ZMIENIC OTOCZENIE...
BO LICZY SIE WIARA..
ZE LACZY NAS...

NAJLEPSZA DROGA!

Sieci społecznościowe

Najbardziej popularne kategorie

© 2011 Copyright by "Najlepsza Droga". Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie zdjęć, treści bez zgody autora zabronione.