Warning: Use of undefined constant url - assumed 'url' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /usr/home/viggen/domains/najlepszadroga.pl/public_html/wp-content/themes/gadgetine-theme/functions.php on line 17 Najlepsza Droga – AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI wróć do głównej

Jakie zmiany przyniosła ustawa o tachografach? Jakie zmiany przyniosła ustawa o tachografach?

Wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o tachografach, wprowadzono zmiany w odniesieniu do kart do tachografów cyfrowych. Zmiany te, choć wprowadzone poniekąd obok, w kontekście jednoczesnego ogłoszenia nowego taryfikatora kar Inspekcji Transportu Drogowego, który wszedł w życie 3 września br. (informowaliśmy o tym w artykule: Nowy taryfikator kar dla firm transportowychNowy taryfikator kar dla zarządzających transportem cz. II) uznać należy za zmiany istotne.

Ustawa o tachografach wprowadza cały rozdział poświęcony kartom do tachografów cyfrowych.

Najważniejsze postanowienia ustawy to:


Czytaj więcej na transportowym portalu prawnym Jazdaprawna.pl pod adresem:

https://jazdaprawna.pl/nowe-uregulowania-ustanowione-ustawa-o-tachografach-za-co-groza-kary-jak-uchronic-sie-przed-utrata-dobrej-reputacji/

Sprawdź co nowego w transporcie! Sprawdź co nowego w transporcie!

Wielokrotnie Państwa informowaliśmy w cyklu publikacji związanych z problematyką nowych uregulowań stanowiących koincydencję wespół z częstymi kontrolami związanymi z wprowadzeniem Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego z dniem 30 listopada 2017 r. na mocy ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. 2016 poz. 1935) oraz zmianą taryfikatora kar związaną z nowelizacją ustawy o transporcie drogowym uchwaloną przez sejm 6 czerwca 2018, a która to rozpoczęła swoje obowiązywanie od 3 września 2018 r. Powyższe zmiany stanowią niezwykle istotny element dla wszystkich przedsiębiorstw transportowych i odnoszą niebagatelne znaczenie zarówno dla zarządzających transportem, jak i samych kierowców. Z naszego doświadczenia wynika, że wprowadzone zmiany bardzo szybko zaczęły wiązać się z systematycznymi kontrolami, które mogą doprowadzić nawet do utraty dobrej reputacji przez przedsiębiorstwa transportowe i tym samym uniemożliwić swoje dalsze funkcjonowanie.

Czytaj więcej na transportowym portalu prawnym Jazdaprawna.pl pod adresem:

https://jazdaprawna.pl/zmiany-w-przepisach-dotyczacych-transportu/

Zmiany we francuskim ustawodawstwie dot. delegowania Zmiany we francuskim ustawodawstwie dot. delegowania

W związku z pojawiającymi się na portalach internetowych nierzetelnymi oraz niepełnymi informacjami dotyczącymi zmian we francuskim ustawodawstwie, które rzekomo zwalniają z obowiązku ustanawiania przedstawiciela we Francji, informujemy w niniejszej publikacji o faktycznym charakterze zmian.

W dniu 6 września 2018 roku została ogłoszona francuska ustawa nr 2018-771 z dnia 5 września 2018 roku w sprawie swobody wyboru zawodowej przyszłości.

W rozdziale III dotyczącym delegowania pracowników i zwalczania nielegalnej pracy w art. 89 ustawy nr 2018-771 z dnia 5 września 2018 roku w sprawie swobody wyboru zawodowej przyszłości uzupełnia się francuski kodeks pracy o art. L. 1262-6, który stanowi, że pracodawcy delegujący jednego lub więcej pracowników na warunkach przewidzianych w zasadach ustanowionych we francuskim kodeksie pracy bez uszczerbku dla postanowień określonych w art. L. 1262-3 tego kodeksu, tj. (zakazu możliwości korzystania przez pracodawcę z przepisów mających zastosowanie do delegowania pracowników, gdy w państwie, w którym ma siedzibę pracodawca – prowadzi on działalność wyłącznie w zakresie zarządzania wewnętrznego lub administracyjnego lub gdy jego działalność prowadzona jest na terytorium kraju w zwykły, stabilny i ciągły sposób. Nie może on wtedy w szczególności korzystać z tych przepisów jeżeli jego działalność wiąże się z badaniami i poszukiwaniem klientów lub rekrutacją pracowników na tym terytorium. W takich sytuacjach pracodawca podlega przepisom kodeksu pracy krajowej siedziby firmy) dla świadczeń i operacji krótkoterminowych lub w kontekście zdarzeń jednorazowych, a których oddelegowani pracownicy wykonują jedną z czynności wymienionych w rozporządzeniu ministra właściwego ds. pracy, są zwolnieni z obowiązków przewidzianych w art. L. 1262-2-1, tj.:

Czytaj więcej na transportowym portalu prawnym Jazdaprawna.pl pod adresem:

https://jazdaprawna.pl/uwaga-pozorne-zmiany-w-delegowaniu-pracownikow-do-francji/

Sprawdź w jaki sposób zabezpieczyć się przed utratą licencji transportowej Sprawdź w jaki sposób zabezpieczyć się przed utratą licencji transportowej

Jak nie utracić licencji transportowej w ciągu jednego tygodnia za przekroczenie 10 godzin pracy?

Przepisy roz. 403/2016 UE i nowelizacji UoTD, skutkują możliwością utraty licencję już po trzech dniach jazdy kierowców, pracujących w godzinach nocnych.

GITD wszczyna postępowanie o utratę tzw.: „dobrej reputacji” (a w konsekwencji Licencji), jeśli w przedsiębiorstwie wystąpi już PIERWSZE NN czyli „Najpoważniejsze Naruszenie”. W jaki sposób zabezpieczyć się przed utratą licencji transportowej​? 

Czytaj więcej na transportowym portalu prawnym Jazdaprawna.pl pod adresem:

https://jazdaprawna.pl/daj-kierowcy-dostep-do-aplikacji-vts-i-nie-strac-licencji-transportowej/ 

Realizujesz przewóz na potrzeby własne? Te informacje powinieneś znać! Realizujesz przewóz na potrzeby własne? Te informacje powinieneś znać!

W wielu branżach występuje potrzeba przewozu towarów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Niektóre przedsiębiorstwa wręcz muszą wykonywać przewozy, ponieważ w jednym miejscu znajduje się zakład wydobywczy, w drugim fabryka, a w trzecim magazyn. Transport wykonywany w ramach działalności gospodarczej jest regulowany na podstawie Ustawy o Transporcie Drogowym i zwanym w niej niezarobkowym przewozem drogowym oraz przewozem na potrzeby własne.

Czytaj więcej na transportowym portalu prawnym pod adresem:

https://jazdaprawna.pl/poznaj-podstawowe-zasady-i-wymogi-przewozu-towarow-lub-osob-przez-przedsiebiorcow-na-potrzeby-wlasne/

Nowy projekt o delegowaniu – co to oznacza dla polskich przedsiębiorców? Nowy projekt o delegowaniu – co to oznacza dla polskich przedsiębiorców?

11 kwietnia br. ambasadorowie państw członkowskich UE przegłosowali tekst rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników. Jednoznacznie zmiany te, w kontekście polskich przedsiębiorców i ich wpływu na nie, uznać należy za niekorzystne, nawet w kontekście dotychczas obowiązujących niekorzystnych przepisów. Nowy projekt dyrektywy w znacznym stopniu skomplikuje życie polskim firmom.

Czytaj więcej na transportowym portalu prawnym pod adresem:

https://jazdaprawna.pl/rewizja-dyrektywy-96-71-we-o-delegowaniu-co-to-oznacza-dla-polskich-przedsiebiorcow/

Poznaj poważne skutki drobnych naruszeń Poznaj poważne skutki drobnych naruszeń

Za nieprzestrzeganie regulacji wprowadzonych rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady przedsiębiorcy grożą bardzo poważne skutki.

Niniejszy artykuł naświetli skutki dopuszczania się poważnych naruszeń (PN), do których niewątpliwie dochodzi w każdym przedsiębiorstwie transportowym, w związku z nieprzestrzeganiem okresów prowadzenia pojazdu, przerw i odpoczynków, przewidzianych rozporządzeniem (WE) nr 561/2006.

Czytaj więcej na transportowym portalu prawnym pod adresem:

https://jazdaprawna.pl/kreptd-powazne-skutki-drobnych-naruszen/

Sprawdź, za co możesz utracić licencję transportową! Sprawdź, za co możesz utracić licencję transportową!

Możliwość utraty licencji transportowej za niedozwolone czynności związane z dokumentacją przedsiębiorstwa w kontekście rozporządzenia 165/2014 (tachograf)

Po wejściu w życie rozporządzenia 2016/403 KE wobec przewoźników drogowych może zostać wszczęta procedura ws. utraty dobrej reputacji. Skutkuje ona nawet utratą licencji transportowej w momencie, gdy GITD orzeknie w decyzji administracyjnej, że przewoźnik nie spełnia wymogu dobrej reputacji. Wyżej wymienione rozporządzenie zawiera kilka naruszeń, które dotyczą przechowywania dokumentacji przedsiębiorstwa oraz nienależytych praktyk przedsiębiorców, pracowników oraz kierowców, które mogą skutkować uzyskaniem naruszeń.

Czytaj więcej na transportowym portalu prawnym pod adresem:

https://jazdaprawna.pl/za-te-czynnosci-zwiazane-z-dokumentacja-przedsiebiorstwa-mozesz-utracic-licencje-transportowa/

Najpoważniejsze naruszenie powodujące wszczęcie procedury utraty dobrej reputacji Najpoważniejsze naruszenie powodujące wszczęcie procedury utraty dobrej reputacji

W polskim porządku prawnym podnoszenie wiarygodności usługodawców następuje poprzez sankcjonowanie ich działalności przez organy państwowe. Intensywny rozwój branży transportowej w ostatnich latach doprowadził do usankcjonowania tej działalności w postaci powstania Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego.

Rejestr powstały 30 listopada 2017 roku na mocy ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym ma chronić usługobiorców przed nieuczciwymi usługodawcami, a poprzez to, iż rejestr jest jawny zapewnić swobodny i wolny dostęp do niego wszystkim zainteresowanym.

Powołanie rejestru jest wynikiem implementacji do polskiego porządku prawnego rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403 z dnia 18 marca 2016 roku. Rozporządzenie to zawiera załącznik określający kategoryzację poważnych naruszeń, które podzielone są na XII grup w trzech kategoriach wagi naruszeń, w stopniu od najlżejszego do najmocniejszego, tj:

  • PN – poważne naruszenie;

  • BPN – bardzo poważne naruszenie;

  • NN – najpoważniejsze naruszenie.

Stwierdzenie jednego NN – najpoważniejszego naruszenia skutkuje wszczęciem procedury administracyjnej.

Czytaj więcej na transportowym portalu prawnym pod adresem:

https://jazdaprawna.pl/korzystanie-z-niehomologowanego-tachografu-jak-przyczyna-wystapienia-najpowazniejszego-naruszenia-nn/

Zadbaj o bezpieczeństwo Twojej firmy! Zadbaj o bezpieczeństwo Twojej firmy!

Jak uchronić się przed utratą dobrej reputacji? W związku z wprowadzeniem 30 listopada 2017 r. Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego na mocy ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie Ustawy o transporcie drogowym znacznie zwiększyło się prawdopodobieństwo utraty dobrej reputacji przez wiele firm transportowych. Informacje wskazane w rejestrze można zaszeregować do trzech kategorii:

– przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;

– poważnych naruszeń, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 1071/2009;

– osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu przywrócenia dobrej reputacji, zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia 1071/2009.

Jak uchronić się przed utratą dobrej reputacji? Odpowiedź w materiale na transportowym portalu prawnym Jazdaprawna.pl pod adresem:

https://jazdaprawna.pl/jak-uchronic-sie-przed-utrata-dobrej-reputacji/

Kontakt

ROBIMY TO W CO WIERZYMY...
WIERZYMY W TO CO ROBIMY...
I GDY JEST NAS WIELU...
MOZEMY ZMIENIC OTOCZENIE...
BO LICZY SIE WIARA..
ZE LACZY NAS...

NAJLEPSZA DROGA!

Sieci społecznościowe

Najbardziej popularne kategorie

© 2011 Copyright by "Najlepsza Droga". Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie zdjęć, treści bez zgody autora zabronione.