Warning: Use of undefined constant url - assumed 'url' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /usr/home/viggen/domains/najlepszadroga.pl/public_html/wp-content/themes/gadgetine-theme/functions.php on line 17 Przewodniczący Komisji Infrastruktury opuścił salę posiedzeń w geście protestu - Najlepsza Droga

Przewodniczący Komisji Infrastruktury opuścił salę posiedzeń w geście protestu

Wczoraj (25) maja 2011 roku odbyło się kolejne posiedzenie Podkomisji Infrastruktury w sprawie nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz kilku innych ustaw. Posiedzenie przebiegało sprawnie aż do momentu gdy Przewodniczący Komisji Infrastruktury Janusz Piechociński opuścił salę obrad w dowód protestu przeciwko projektom nowelizacji składanym przez jedno ze stowarzyszeń oraz związek pracodawców, które ocenił jako całkowicie nierealistyczne….

Jednym z takich projektów był pomysł likwidacji kilku organów kontrolnych w zakresie kontroli w odniesieniu do przedsiębiorstw transportowych (np.: zaprzestania kontroli przez Straż Graniczną lub Służbę Celną – w zakresie kontroli okresów prowadzenia, przerw i odpoczynków). Idea wydawała się być jak najbardziej słuszna i mogła mieć szansę powodzenia gdyby nie okoliczność, że związek pracodawców zaproponował także wyłączenie z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Spotkało się to z poważnym sprzeciwem Przewodniczącego, który uznał że część zgłaszanych projektów jest całkowicie nierealistyczna i uniemożliwi wprowadzenie całego projektu ustawy pod obrady Sejmu. Przedstawiciel związku pracodawców wyraził opinię, że likwidacja kontroli PIP w firmach transportowych jest wyrazem oczekiwań całej branży transportowej. Na takie stwierdzenie zareagował V-ce Prezes Stowarzyszenia U.R.K.S. i T.D. „Najlepsza Droga” – Mariusz Miąsko, który ocenił że projekt likwidacji najważniejszego organu kontrolnego w zakresie praw pracowniczych ukonstytuowanego na mocy prawa Europejskiego jest nierealistyczna i populistyczna. Dodatkowo Mariusz Miąsko zaznaczył, że wbrew pozorom rozwiązanie takie nie jest korzystne długofalowo dla samych przewoĽników ponieważ:

a) wyłączenie PIP z kontroli w firmach transportowych spowodowałoby że znaczna część przedsiębiorców zaprzestałaby wykonywania ewidencji czasu pracy kierowców co powiększyłoby dysproporcję w kosztach prowadzenia przedsiębiorstw w stosunku do tych firm które nadal by ją prowadziły chcąc wywiązywać się z obowiązków pracowniczych,

b) wskutek zaprzestania prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców firmy nie monitorowałyby kosztów pracowniczych co naraziło by je na roszczenia pracownicze przed Sądami Pracy za 3 lata wstecz (ponieważ większość kierowców przechowuje kserokopie wykresówek oraz archiwizuje pliki cyfrowe potwierdzające ich prawa do wynagrodzeń). Zbiorowe pozwy kierowców mogłyby doprowadzić do upadku wielu firm transportowych.

Ponadto Mariusz Miąsko zwrócił uwagę, że oczekiwaniem środowiska wcale nie jest likwidacja PIP ale równe traktowanie oraz porównywalne koszty utrzymania firmy wśród pracodawców transportowych.

Przedstawiciel Stowarzyszenia U.R.K.S. i T.D. „Najlepsza Droga” wyraził się więc krytycznie na temat zaproponowanej przez związek pracodawców propozycji i jednocześnie poparł wniosek o ograniczenie praw do kontroli przez inne niż PIP i ITD służby, które jak ocenił: „są całkowicie nie przygotowane do realizacji tych kontroli”. Stanowisko Mariusza Miąsko potwierdził Andrzej Olechnicki, który stwierdził że osobiście przeszedł taką kontrolę PIP i była ona prowadzona w sposób racjonalny.

Niestety dalsze propozycje jednego ze stowarzyszeń oraz związku pracodawców wpływające na obstrukcję podczas realizowania kontroli drogowych Przewodniczący Janusz Piechociński ocenił jako całkowicie nie możliwe do wprowadzenia. Przewodniczący zaznaczył jednocześnie że jest bardzo życzliwie nastawiony do projektu oraz całej branży transportowej od wielu lat ale proponowane zmiany nie mogą być nierealistyczne ponieważ naraża to cały projekt na odrzucenie przez Marszałka Sejmu w skutek czego opuścił salę. Janusz Piechociński dwukrotnie zarzucił Panu Wrońskiemu, że krytykuje rozwiązania które sam wprowadził jako Dyrektor Departamentu Prawnego Ministerstwa Infrastruktury a obecnie je krytykuje reprezentując związek pracodawców. Pan Maciej Wroński nie zgodził się z tą krytyką i uznał za oszczerczą.

Stowarzyszenie URKS i TD „Najlepsza Droga” przygotowało łącznie kilkadziesiąt projektów nowelizacji przepisów, które zostały zgłoszone do dalszych prac Podkomisji.   

W wyniku przedłużających się sporów nad kilkoma wątpliwymi kwestiami Komisja przedyskutowała zaledwie 15 z 27 punktów, co w praktyce (patrząc na terminarz) w zasadzie skazuje bardzo potrzebny projekt nowelizacji ustawy na fiasko.   

0 comments

Inne artykuływróć do głównej

Kolejny pakiet projektów nowelizacji ustawy o transporcie drogowym przygotowany przez stowarzyszenie „Najlepsza Droga”

Kolejny pakiet projektów nowelizacji ustawy o transporcie drogowym przygotowany przez stowarzyszenie „Najlepsza Droga”

Pod poniższym linkiem można zapoznać się z projektami nowelizacji do ustawy o czasie pracy kierowców zaproponowanymi przez Stowarzyszenie U.R.K.S i T.D. „Najlepsza Droga”. Projekty zostały opracowane przez Kancelarię Prawną Viggen sp.j. na zlecenie stowarzyszenia. Projekty zostały zgłoszone do prac Komisji Sejmowej. Teraz każdy może sam ocenić projekty i napisać własny komentarz. Zachęcamy do dyskusji…. Pod

Projekt nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców przygotowany przez Stowarzyszenie „Najlepsza Droga”

Projekt nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców przygotowany przez Stowarzyszenie „Najlepsza Droga”

Uwagi do pkt 2 projektu ustawy o czasie pracy kierowców: Uzasadnienie druk 4061: W uzasadnieniu do nowelizacji art. 8 ustawy o czasie pracy kierowców podkreślono, że zabronione jest planowanie czasu pracy, aby w danej dobie pracownik miałby wykonywać pracę powyżej 8 godzin w systemie podstawowym lub powyżej 10 (12) godzin w systemie równoważnym. Jako ?rozwiązanie?

11 maja 2011 r. – drugie posiedzenie Sejmowej Komisji nowelizującej ustawy o transporcie drogowym oraz o czasie pracy kierowców

11 maja 2011 r. – drugie posiedzenie Sejmowej Komisji nowelizującej ustawy o transporcie drogowym oraz o czasie pracy kierowców

W pracach Komisji biorą udział prawnicy Kancelarii Prawnej Viggen sp.j. reprezentujący Stowarzyszenie U.R.K.S i T.D. „Najlepsza Droga”. W pracach Komisji udział biorą przedstawiciele stowarzyszeń transportowych oraz przedstawiciele kierowców. Prace dotyczą zmian w ustawie o transporcie drogowym oraz zmian w ustawie o czasie pracy kierowców. Ciekawostką jest jednak okoliczność, że wspomniany pakiet nowelizacji obejmuje niejako dodatkowe

Zaproszenie do prac podkomisji transportu dla przedstawicieli Stowarzyszenia „Najlepsza Droga”

Zaproszenie do prac podkomisji transportu dla przedstawicieli Stowarzyszenia „Najlepsza Droga”

Decyzją Przewodniczącego Podkomisji Nadzwyczajnej do Rozpatrzenia Poselskiego Projektu Ustawy o Zmianie Ustawy o Transporcie Drogowym Oraz o Zmianie Innych Ustaw (druk nr 4061), do prac komisji zaproszeni zostali prawnicy Kancelarii Prawnej Viggen sp.j., którzy reprezentują Stowarzyszenie Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „Najlepsza Droga”, które zostało zaproszone do uczestnictwa w pracach nad przedmiotowym projektem

11 maja 2011 r.- drugie posiedzenie Sejmowej Komisji nowelizującej UOTD oraz UOCZPK

11 maja 2011 r.- drugie posiedzenie Sejmowej Komisji nowelizującej UOTD oraz UOCZPK

W pracach Komisji biorą udział prawnicy Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.  reprezentujący Stowarzyszenie U.R.K.S i T.D. „Najlepsza Droga”. W pracach Komisji udział biorą przedstawiciele stowarzyszeń transportowych oraz przedstawiciele kierowców. Prace dotyczą zmian w ustawie o transporcie drogowym oraz zmian w ustawie o czasie pracy kierowców. Ciekawostką jest jednak okoliczność, że wspomniany pakiet nowelizacji obejmuje niejako dodatkowe

Czytaj więcej...

Kontakt

ROBIMY TO W CO WIERZYMY...
WIERZYMY W TO CO ROBIMY...
I GDY JEST NAS WIELU...
MOZEMY ZMIENIC OTOCZENIE...
BO LICZY SIE WIARA..
ZE LACZY NAS...

NAJLEPSZA DROGA!

Sieci społecznościowe

Najbardziej popularne kategorie

© 2011 Copyright by "Najlepsza Droga". Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie zdjęć, treści bez zgody autora zabronione.