Warning: Use of undefined constant url - assumed 'url' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /usr/home/viggen/domains/najlepszadroga.pl/public_html/wp-content/themes/gadgetine-theme/functions.php on line 17 Szkolenia BHP

Szkolenia BHP

Szkolenia dla kadry zarządzającej Szkolenia dla Kierowców Szkolenia On-line

 

 

Kancelaria Prawna Viggen serdecznie zaprasza na profesjonalne szkolenia z zakresu BHP!

Każdy pracodawca bez względu na liczbę zatrudnionych osób na umowę o pracę ma szereg obowiązków związanych z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
Podstawowym w tym zakresie jest szkolenie, o którym mowa w przepisie art. 237[3]kodeksu pracy:

 

§ 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

§ 2[1]. Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.

§ 3. Szkolenia, o których mowa w § 2, odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.
Należy pamiętać, że szkolenia bhp nie są wymagane przepisami prawa wyłącznie podczas zatrudnienia, ale cyklicznie, nie rzadziej niż co trzy lata, dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, czyli np. kierowców.
Brak szkolenia bhp to bardzo poważne konsekwencje dla pracodawcy przede wszystkim finansowe od 1.000 do 30,000 zł!

Ale to nie wszystko…

Kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.( art. 220 par.1 kodeksu karnego).

 

Nasze szkolenia obejmują m.in.

 
1. Elementy kodeksu pracy,
2. Podstawowe informacje z zakresu ustawy o czasie pracy kierowców,
3. Wypadki przy pracy,
4. Postępowanie podczas wypadku na drodze,
5. Pierwsza pomoc.

 

Ryzyko zawodowe
Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywanych pracą, które mogą powodować straty, a w szczególności wystąpienie u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych w miejscu pracy lub sposobu wykonania pracy.

Zgodnie z art.226 Kodeksu pracy i § 39 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z  2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.), każdy pracodawca:
ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe oraz stosuje środki zmniejszające to ryzyko,
informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

To na pracodawcy ciąży obowiązek oceny ryzyka zawodowego związanego z pracą na określonym stanowisku, ujmując go w kartach oceny tego ryzyka. O ryzyku należy pracownika poinformować, przekazując jednocześnie wiedzę o środkach zapobiegania negatywnym dla zdrowia lub życia skutkom warunków pracy.

Ocena ryzyka zawodowego nie może być wykonana tylko raz, ale zawsze gdy:
1.tworzone są nowe stanowiska pracy,
2.wprowadzane są zmiany na stanowisku pracy,
3.zmieniono warunki dotyczące jakiegoś zagrożenia np. zmienił się poziom narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku pracy.

Brak oceny ryzyka zawodowego to konsekwencje w postaci kary grzywny od 1.000 do 30.000 zł.

 
Art. 283. Kodeks pracy
§1. Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.

 

Cena szkolenia: 100,00 zł netto osoba + 23 % VAT.

 

Kontakt

ROBIMY TO W CO WIERZYMY...
WIERZYMY W TO CO ROBIMY...
I GDY JEST NAS WIELU...
MOZEMY ZMIENIC OTOCZENIE...
BO LICZY SIE WIARA..
ZE LACZY NAS...

NAJLEPSZA DROGA!

Sieci społecznościowe

Najbardziej popularne kategorie

© 2011 Copyright by "Najlepsza Droga". Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie zdjęć, treści bez zgody autora zabronione.