Warning: Use of undefined constant url - assumed 'url' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /usr/home/viggen/domains/najlepszadroga.pl/public_html/wp-content/themes/gadgetine-theme/functions.php on line 17 Szkolenia dla kadry zarządzającej/spedytorów

Szkolenia dla kadry zarządzającej/spedytorów

Szkolenia dla Kierowców Szkolenia BHP Szkolenia On-line

 

Kancelaria Prawna Viggen oferuje szeroki zakres wysoce specjalistycznych, innowacyjnych szkoleń z zakresu zarządzania transportem adresowanych dla kadry zarządzającej/ spedytorów/ kadrowych oraz pracowników administracji. Jeśli szukają Państwo doświadczonego partnera oferującego wsparcie w zarządzaniu Państwa przedsiębiorstwem transportowym, zapraszamy do współpracy już dziś!    

  Z NAMI TO TAKIE PROSTE!    

Na szkoleniu omawiane są następujące akty prawne:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371,

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.o czasie pracy kierowców Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 879,

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141,

 • ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 561/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85,

 • ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r.w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym,

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602,

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60,

 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r., ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE,

 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r., dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych,

 • Umowa Europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR) z dnia 1 lipca 1970 r. (Dz.U. 1999 Nr 94, poz. 1086),

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej Dz.U. 2013 nr 0 poz. 167,

 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168.

A także kwestie:

 • odpowiedzialności prawnej posiadacza licencji oraz Certyfikatu Kompetencji Zawodowych,

 • procedury zabezpieczającej licencję oraz Certyfikat Kompetencji Zawodowych,

 • kontraktu z posiadaczem Certyfikatu Kompetencji Zawodowych,

 • czasu pracy w świetle najnowszych zmian,

 • właściwego planowania oraz dokumentowania czasu pracy kierowców,

 • przerywania przerw i odpoczynków oraz ich właściwego opisywania,

 • analizy czasu pracy kierowców na podstawie wykresówek,

 • nowych zasady odpoczynku na promach,

 • systemu ViaToll ? weryfikacja umów, postępowanie administracyjne, zabezpieczenie firmy,

 • zabezpieczenia przed roszczeniami kierowców z tytułu nierozliczonych nadgodzin, diet oraz ryczałtów .

Udzielamy także odpowiedzi na pytania:

 • w jaki sposób jechać o kwadrans dłużej na każde 4,5 godz. prowadzenia pojazdu?,

 •  w jaki sposób zaprzestać wystawiania zaświadczeń o działalności kierowców oraz wiele innych?

Niepowtarzalne atuty szkoleń:

 • sprawdzona i profesjonalna wiedza teoretyczna poparta 11-letnim doświadczeniem w obsłudze klientów z branży transportowej,

 • wiedza merytoryczna dająca pełne bezpieczeństwo prawne,

 •  praktyczne rozwiązania umożliwiające wprowadzenie natychmiastowych oszczędności, których nie poznasz w żadnym innym centrum szkoleniowym,

 • gotowe praktyczne procedury zapewniające pozytywny wpływ na wizerunek firmy i jej pracowników,

 • wpływ na wzrost konkurencyjności Twojej firmy na rynku,

 • charakter warsztatowy wpływający na zwiększenie szybkości i łatwości opanowania wiedzy i praktycznych umiejętności.

Każdy z uczestników otrzyma certyfikat poświadczający zdobytą wiedzą.    

CENA SZKOLENIA: 697,00 zł netto +23% VAT Cena obejmuje: koszt szkolenia, materiały szkoleniowe, catering oraz obiad. (w przypadku większej liczby osób – możliwość negocjacji)  

ZAKRES SZKOLEŃ DLA SPEDYTORÓW

Nauczymy Cię jak:

 • legalnie dłużej prowadzić pojazd w Unii Europejskiej w trybie art. 12/561/2006 WE (nawet kilkadziesiąt minut dziennie),

 • legalnie dłużej prowadzić pojazd w Europie i części Azji w trybie art. 9 umowy AETR,

 • legalnie dłużej prowadzić pojazd w trybie wytycznej Komisji Europejskiej,

 • legalnie dłużej prowadzić pojazd w trybie wytycznej Komisji Europejskiej (nawet 30 minut dziennie ? codziennie),

 • legalnie podjechać pod załadunek/rozładunek podczas odpoczynku/przerwy w trybie wytycznych Komisji Europejskiej,

 • legalnie podjechać pod załadunek/rozładunek w trybie decyzji wykonawczych Komisji Europejskiej za zasadzie tzw.: ?jednej minuty?, podczas odpoczynku/przerwy,

 • legalnie i umiejętnie skrócić odpoczynek, aby zminimalizować wymiar kary finansowej,

 • legalnie i umiejętnie skrócić odpoczynek w taki sposób, aby skrócenie nie wpłynęło na powstanie tzw.: ?najpoważniejszych naruszeń? i w konsekwencji na utratę ?dobrej reputacji?, co może skutkować utratą Licencji i Certyfikatu Kompetencji Zawodowych,

 • legalnie nie dokumentować okres odpoczynków na karcie kierowcy i wykresówkach, aby nie trzeba było wystawiać ?zaświadczeń działalności kierowców? (urlopówek),

 • nie generować w firmie godzin nadliczbowych,

 • nie generować w firmie dyżurów płatnych,

 • nie generować w firmie zbędnych diet,

 • nie generować w firmie zbędnych kosztów za pracę w godzinach nocnych,

 • nie generować w firmie zbędnych ryczałtów za noclegi,

 • ochronić firmę przed procesem z tytułu roszczeń kierowców,

 • optymalnie skonfigurować przedsiębiorstwo transportowe, aby uzyskało przewagę biznesową oraz ograniczyło do minimum zagrożenia i zwiększyło maksymalnie własną rentowność.

Unikalność szkoleń wynika z kilku elementów:

 • szkolenia oparte są na systemie ?problem ? rozwiązanie?. Każde zagadnienie jest przedstawiane jako ?zadanie? (obowiązek prawny) oraz?rozwiązanie? ? czyli sposób, w który należy dane zadanie rozwiązać,

 • unikamy podawania teorii opartej na zbiorze ?obowiązków?, raczej koncentrujemy się na zbiorze ?rozwiązań? ? gotowych procedur,

 • każdy uczestnik może przedstawione gotowe ?rozwiązania? zaaplikować wprost we własnej firmie już od następnego dnia po szkoleniu,

 • szkolenie ma charakter warsztatowy ? to znaczy, że każdy uczestnik może zadać każdą ilość pytań i średnio odpowiadamy na 99% zadanych pytań,

 • pytania można zadawać w dowolnej chwili wykładu,

 • można, a wręcz należy zadawać pytania konkretne, ?z życia wzięte?, występujące w konkretnej firmie ? realne ? wówczas odpowiedzi będą bardzo wartościowe, możliwe do wdrożenia przez uczestników ?od natychmiast?.

  Źródło wiedzy wykładowców:

 •  wykładowcy są wyłącznie z wykształceniem prawniczym,

 • 11 lat doświadczenia w branży transportowej,

 • 300 audytów prawnych zrealizowanych w firmach transportowych,

 • unikalne doświadczenie procesowe w branży transportowej,

 • ponad 200 przygotowanych opracowań prawnych,

 • ponad 1000 odwołań od decyzji administracyjnych.

Materiały szkoleniowe:

 • unikalne i autorskie opracowania prawne,

 • autorskie publikacje naukowe,

 • unikalne wytyczne Komisji Europejskiej, GITD i GIP, NIK, RPO, MT, NSZ, BAG, BTM, ETS i wielu innych instytucji,

 • autorskie pisemne stanowiska, których adresatem jest wyłącznie KPV,

 • materiały zebrane na potrzeby podręcznika przygotowanego przez KPV z zakresu norm czasu pracy kierowców,

 • materiały wykorzystywane podczas procesów sądowych prowadzonych przez KPV,

 • autorskie wzory dokumentów.

ZAPRASZAMY!!!

Kontakt

ROBIMY TO W CO WIERZYMY...
WIERZYMY W TO CO ROBIMY...
I GDY JEST NAS WIELU...
MOZEMY ZMIENIC OTOCZENIE...
BO LICZY SIE WIARA..
ZE LACZY NAS...

NAJLEPSZA DROGA!

Sieci społecznościowe

Najbardziej popularne kategorie

© 2011 Copyright by "Najlepsza Droga". Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie zdjęć, treści bez zgody autora zabronione.