O NAS W KILKU ZDANIACH PARĘ SŁÓW O NAS

Stowarzyszenie URKSiTD „Najlepsza Droga” zostało założone z myślą o reprezentowaniu interesów oraz zapewnianiu wsparcia przedsiębiorcom z branży transportowej. Od kilkunastu lat jesteśmy aktywnie zaangażowani w walkę o naprawę uregulowań prawnych w obszarze transportu drogowego. Nasza działalność obejmuje szeroki zakres interwencji oraz inicjatyw, które mają na celu poprawę warunków działalności dla naszych członków oraz całej branży.

Jesteśmy dumni z naszego największego doświadczenia w Polsce we wdrażaniu procedur naprawczych w firmach transportowych. Realizujemy audyty prawne u małych, średnich oraz największych przewoźników w kraju. Nasze działania nie ograniczają się jedynie do działań interwencyjnych – uczestniczymy również aktywnie w procesie współzarządzania w kilkudziesięciu firmach transportowych.

PREZES ZARZĄDU

Mariusz Janusz Miąsko

CZŁONEK ZARZĄDU

Małgorzata Miąsko

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Miąsko

Szanowni Państwo,

pragniemy z radością poinformować, iż Stowarzyszanie Najlepsza Droga z dniem 9 kwietnia 2024 roku otrzymało status Organizacji Pożytku Publicznego. Podstawową zaletą posiadania statusu OPP jest przewidziana w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie możliwość otrzymywania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 27 ust. 1). Otrzymane w ten sposób środki zostaną wykorzystane przez Stowarzyszanie Najlepsze Droga będące OPP wyłącznie na działalność pożytku publicznego. Numer KRS: 0000354693

Odpis