WYKAZ NASZYCH CZYNNOŚCI CO MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ

Nasz wykaz czynności stanowi zbiór naszych głównych działań oraz osiągnięć, które przyczyniają się do poprawy warunków działalności w branży transportowej. Zajmujemy się nie tylko interwencjami prawno-administracyjnymi, ale także innowacyjnymi projektami mającymi na celu wspieranie przedsiębiorców w sektorze transportu drogowego. Nasze działania obejmują m.in. udział w procesach legislacyjnych, organizację szkoleń i konferencji, publikacje eksperckie oraz działania promocyjne na rzecz naszych członków.

Jesteśmy autorem zmian w zakresie:

  • poprawy błędnego tłumaczenia art. 9 Umowy AETR,

  • autorem korzystnej dla przewoźników interpretacji art. 12/561/2006/WE,

  • autorem ujednoliconego z Głównym Inspektoratem Pracy stanowiska w zakresie prawidłowości stosowania Świadectwa Działalności Kierowcy

  • autorem ujednoliconego z Niemieckim BAG stanowiska w zakresie prawidłowości stosowania Świadectwa Działalności Kierowcy

  • autorem poprawy błędnego tłumaczenia Rozporządzenia 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006, dnia 21 kwietnia 2010 r.

  • a także autorem wielu innych zmian oraz inicjatyw w ramach prawa transportowego i nie tylko (można dać odsyłacz do pełnego wykazu zrealizowanych prac).

 

Wykaz prac ND 2023