Organizacja Pożytku Publicznego

Nasze działania skupiają się na stałym doskonaleniu uregulowań prawnych w obszarze transportu drogowego.

Stowarzyszenie Najlepsza Droga

Oferujemy kompleksowe wsparcie naszym członkom, inicjując interwencje oraz innowacyjne inicjatywy w branży.

Największe doświadczenie

Z ponad kilkunastoletnim doświadczeniem jesteśmy liderem w wdrażaniu procedur naprawczych i audytów prawnych w firmach transportowych.

O nas w kilku zdaniach Parę słów o nas

Stowarzyszenie URKSiTD „Najlepsza Droga”

Stowarzyszenie URKSiTD „Najlepsza Droga” jest od lat zaangażowane w walkę o naprawę uregulowań prawnych w obszarze transportu drogowego. Nasze liczne interwencje oraz inicjatywy mają na celu poprawę warunków działalności dla naszych członków. Posiadamy największe doświadczenie w Polsce we wdrażaniu procedur naprawczych oraz realizacji audytów prawnych, uczestnicząc aktywnie w procesie współzarządzania w dziesiątkach firm transportowych.

Zakres naszych usług Co możemy dla ciebie zrobić

Oferujemy kompleksową pomoc prawną oraz wsparcie operacyjne dla firm transportowych. Nasze usługi obejmują procedury naprawcze, audyty prawne, współzarządzanie, odwołania od decyzji administracyjnych oraz szkolenia dla kierowców i kadry zarządzającej.

Doskonalenie przepisów

Jesteśmy autorem wielu istotnych zmian w prawie transportowym, takich jak poprawa tłumaczenia kluczowych artykułów umów i rozporządzeń.

Wsparcie dla przewoźników

Nasze działania skupiają się na interpretacji i ujednoliceniu stanowisk w celu korzystnych rozstrzygnięć dla przewoźników.

Innowacje w branży

Nieustannie inicjujemy nowe inicjatywy i zmiany w celu poprawy warunków działalności w sektorze transportowym.

Statut do pobrania